CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Rau ăn lá

CẢI LÀN HOA TRẮNG F1 (VA.31) 20gr
CẢI LÀN HOA VÀNG F1 (VA.32) 20gr
CẢI THÌA F1 20G (VA.20)
CẢI THÌA CAO SẢN (VA.20) - CẢI CHÍP 20G
CÀI THÌA CAO SẢN (VA.20) 50GR
CẢI MƠ HOÀNG MAI CAO SẢN (VA.12) 20gr
CẢI MƠ HOÀNG MAI CAO SẢN (VA.12) 50GR
CẢI CANH LÁ VÀNG CAO SẢN (VA.54) 20gr
CẢI CANH LÁ VÀNG CAO SẢN (VA.54) 50GR
CẢI BẸ XANH MỠ CAO SẢN (VA.22) 20gr
CẢI BẸ XANH MỠ CAO SẢN (VA.22) 50GR
CẢI BẸ MÀO GÀ CAO SẢN (VA.999) 20gr
CẢI BẸ MÀO GÀ CAO SẢN (VA.999) 50GR
CẢI NGỌT CỌNG XANH 20G (VA.67)
CẢI NGỌT CỌNG XANH 50G (VA.67)
CẢI NGỌT TUYỂN CAO SẢN (VA.67) 20gr
CẢI NGỌT TUYỂN CAO SẢN (VA.67) 50GR
CẢI NGỌT TUYỂN CAO SẢN (VA.67) 100GR
CẢI XANH LÁ TO 20G (VA.21)
CẢI XANH LÁ TO 40G (VA.21)
HẠT GIỐNG CẢI MÈO VA34 20G
CẢI BẸ VÀNG SIÊU NHANH 20G (VA.55)
CẢI BẸ VÀNG SIÊU NHANH 50G (VA.55)
CẢI BẸ DƯA CAO SẢN (VA.88) 20gr
CAI BẸ DƯA CAO SẢN (VA.88) 50GR
CẢI TÒA SẠI VA318 50G
CẢI TÒA SẠI VA318 20G
CẢI TÒA SẠI VA318 A1 HỘP 100G
CẢI TÒA SẠI VA318 A1 100G
CẢI TÒA SẠI VA318 A1 50G
CẢI NGỒNG XANH THÂN MẬP NEW003 20G
CẢI NGỒNG XANH THÂN MẬP NEW003 50G
Hạt giống hoa
Hạt giống cây ăn quả
Hoa lan tết