CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Rau ăn lá

CẢI NGỒNG XANH THÂN MẬP NEW003 250G
CẢI NGỒNG XANH THÂN MẬP (VA517) 20G
CẢI NGỒNG XANH THÂN MẬP (VA507) 250G
CẢI NGỒNG XANH THÂN MẬP (VA507) 50G
CẢI NGỒNG XANH THÂN MẬP (VA507) 20G
CẢI NGỒNG XANH THÂN MẬP (VA.86) 100G
CẢI NGỒNG XANH THÂN MẬP (VA.226) 250G
CẢI NGỒNG XANH THÂN MẬP (VA.8888) 250G
CẢI CÚC NẾP CAO SẢN (VA.44) 20gr
CÚC NẾP CAO SẢN (VA.44) 50GR
CẢI CÚC TẺ CAO SẢN  (VA.44) 20gr
CÚC TẺ CAO SẢN (VA.44) 50 GR
BÍ SIÊU NGON CAO SẢN (VA.308) 20gr
DỀN XANH CAO SẢN (VA.17) 20gr
DỀN XANH CAO SẢN (VA.17) 50GR
DỀN KHOANG CAO SẢN (VA.18) 20gr
DỀN KHOANG CAO SẢN (VA.18) 50GR
DỀN ĐỎ CAO SẢN (VA.16) 20gr
DỀN ĐỎ CAO SẢN (VA.16) 50GR
RAU ĐAY ĐỎ (VA.53) 20gr
RAU ĐAY ĐỎ (VA.53) 50GR
RAU ĐAY CAO SẢN (VA.708) 20gr
RAU ĐAY CAO SẢN (VA.708) 50GR
RAU MUỐNG CAO SẢN (VA.186) 100gr
RAU MUỐNG CAO SẢN (VA.186) 50GR
MÙNG TƠI NHẬT CAO SẢN (VA.187) 20G
MÙNG TƠI NHẬT CAO SẢN (VA.187) 50GR
HẠT GIỐNG MĂNG TÂY (VA.01)
RAU DIẾP THƠM (VA.285) 5gr
XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN (VA.099) 2gr
XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN (VA.099) 5GR
XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN (VA.099) 10GR
Hạt giống hoa
Hạt giống cây ăn quả
Hoa lan tết