CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Rau ăn quả

ỚT CHỈ THIÊN F1 (VA.242) 0.5gr
ỚT CHỈ THIÊN (VA.242) 5GR
ĐẬU BẮP XANH ẤN ĐỘ (VA.79) 20gr
ĐẬU BẮP ĐỎ 10G (VA.78)
ĐẬU BẮP XANH F1 VA80 10G
ĐẬU RỒNG TỨ QUÝ (VA.007) 20gr
ĐẬU ĐŨA CAO SẢN SỐ 9 (VA.009) 20GR
ĐẬU ĐŨA CAO SẢN SỐ 9 (VA.009) 30GR
ĐẬU ĐŨA CAO SẢN SỐ 9 (VA.009) 50GR
ĐẬU ĐŨA CAO SẢN SỐ 9 (VA.009) 100GR
ĐẬU COVE LEO HẠT ĐEN HOA TÍM 50G (VA.38)
ĐẬU COVE LEO TỨ QUÝ 50G (VA.99)
ĐẬU COVE LEO HẠT TRẮNG (VA.008) 50gr
ĐẬU COVE HẠT ĐEN CAO SẢN (VA.006) 50gr
ĐẬU COVE VÀNG CAO SẢN (VA.007) 50gr
ĐẬU COVE BỤI CAO SẢN HẠT ĐEN 50G (VA.007)
ĐẬU COVE BỤI CAO SẢN HẠT TRẮNG 50G (VA.009)
HẠT GIỐNG DÂU TÂY (VA.02) 100 HẠT
HOT PEPPER F1 VA.242
Hạt giống hoa
Hạt giống cây ăn quả
Hoa lan tết