CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Hạt giống rau

CÀ CHUA VÔ HẠN F1 (VA.125) 5GR
CÀ CHUA F1 SAMOVI 5G (VA.72)
CÀ CHUA F1 MONACO (VA.11) 5GR
DƯA HẤU HMN F1 (VA.22) 5GR
DƯA HẤU HMN F1 (VA.22) 20GR
DƯA HẤU LAI F1 HOÀNG CHÂU VA555
DƯA LƯỚI LAI F1 THANH PHONG VA71
DƯA LƯỚI LAI F1 ĐÔNG PHONG VA72
DƯA KIM CÔ NƯƠNG LAI F1 VA70
DƯA LÊ F1 KIM HOÀNG ĐẾ VA.73 10GR
DƯA LÊ F1 KIM HOÀNG ĐẾ VA.73 10 HẠT
DƯA LƯỚI KIM ĐẾ VƯƠNG LAI F1 VA.74 500 HẠT
DƯA LƯỚI KIM ĐẾ VƯƠNG LAI F1 VA.74 10 HẠT
DƯA LÊ SIÊU NGỌT F1 (VA.68) 5G
DƯA LÊ F1 SIÊU NGỌT NGÂN HUY (VA69) 5G
DƯA LÊ F1 NHẬT BẢN VA.75 500 HẠT
DƯA LÊ F1 NHẬT BẢN VA.75 1GR
DƯA LÊ THƠM F1 HÀN QUỐC VA.76 50 HẠT
DƯA LEO LAI F1 XUÂN YÊN (VA68) 10G
DƯA LEO LAI F1 XUÂN YÊN (VA68) 1G
DƯA LEO NHẬT F1 (VA.66) 2GR
DƯA LEO NHẬT F1 (VA.66) 10GR
DƯA LEO F1 NAPOLI (VA.07) 2G
DƯA LEO F1 NAPOLI (VA.07) 10G
DƯA LEO SIÊU TRÁI F1 (VA.848) 2G
DƯA LEO SIÊU TRÁI F1 (VA.848) 10G
DƯA LEO XANH F1 (VA.103) 2G
DƯA LEO XANH F1 (VA.103) 400 HẠT
DƯA LEO XANH F1 VA108 (CHỊU NHIỆT) 400 HẠT
DƯA LEO XANH F1 VA118 (CHỊU NHIỆT) 10G
DƯA LEO XANH F1 VA118 (CHỊU NHIỆT) 1G
DƯA LEO XANH F1 (VA.765) 10G