CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Hạt giống rau

CÀ CHUA VÔ HẠN F1 (VA.125) 0.5gr
CÀ CHUA VÔ HẠN F1 (VA.125) 5GR
CÀ CHUA F1 MONACO (VA.11) 0.5gr
CÀ CHUA F1 MONACO (VA.11) 5GR
CÀ CHUA F1 SAMOVI (VA.72) 0.5gr
CÀ CHUA F1 SAMOVI 5G (VA.72)
CÀ CHUA F1 PEAR (VA.71) 0.5gr
CÀ CHUA F1 PEAR (VA.71) 5GR
CÀ CHUA CHERRY ĐỎ F1 (VA.71) 50 hạt
CÀ CHUA CHERRY VÀNG F1 (VA.72) 50 hạt
DƯA HẤU HMN F1 (VA.22) 5GR
DƯA HẤU HMN F1 (VA.22) 20GR
DƯA LÊ F1 SIÊU NGỌT NGÂN HUY (VA69) 5G
DƯA LÊ SIÊU NGỌT F1 (VA.68) 5G
DƯA LEO LAI F1 XUÂN YÊN (VA68) 10G
DƯA LEO LAI F1 XUÂN YÊN (VA68) 1G
DƯA LEO NHẬT F1 (VA.66) 2GR
DƯA LEO NHẬT F1 (VA.66) 10GR
DƯA LEO F1 NAPOLI (VA.07) 2G
DƯA LEO F1 NAPOLI (VA.07) 10G
DƯA LEO SIÊU TRÁI F1 (VA.848) 2G
DƯA LEO SIÊU TRÁI F1 (VA.848) 10G
DƯA LEO XANH F1 (VA.103) 2G
DƯA LEO XANH F1 (VA.103) 10G
DƯA LEO XANH F1 (VA.765) 10G
DƯA LEO XANH F1 (VA.765) 2G
DƯA LEO XANH F1 NEW VA.765 2G
DƯA LEO XANH F1 NEW VA.765 10G
DƯA NẾP LAI F1 VA67 2G
DƯA NẾP LAI F1 VA67 10G
DƯA BỞ THƠM OP (VA.70) 10 gram
DƯA BỞ CAO SẢN OP  (VA.69) 10gr
Hạt giống hoa
Hạt giống cây ăn quả
Hoa lan tết