CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Súp lơ

SÚP LƠ XANH F1 (VA.MARATHONE) 1gr
SÚP LƠ XANH F1 (VA.MARAOTHONE) 2.500 hạt
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 GIA LỘC 1G (VA.77)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 KIỀU TUYẾT 1G (VA.76)
SÚP LƠ XANH F1  INNOVA VA80 1G
SÚP LƠ XANH F1  INNOVA VA80 2.500 hạt
SÚP LƠ XANH F1 INVENGER 1G (VA.81)
SÚP LƠ XANH F1 INVENGER 3.300 hạt (VA.81)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 HOA TUYẾT 1G (VA.83)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 HOA TUYẾT 3.500 hạt (VA.83)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 KIỀU TUYẾT 2.500 hạt (VA.76)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 GIA LỘC 2.500 hạt (VA.77)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 BẠCH TUYẾT 2.500 hạt (VA.78)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 BẠCH TUYẾT 1G (VA.78)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 PHÚ QUÝ 1G (VA.79)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 PHÚ QUÝ 2.500 hạt (VA.79)
SÚP LƠ XANH GREEN ROYAL (VA86) 2500H
SÚP LƠ XANH GREEN PARAGON (VA87) 2500HẠT
SÚP LƠ XANH GREEN PARAGON (VA87) 1 GRAM
SÚP LƠ XANH GREEN ROYAL (VA86) 1G