CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: BT 48A Lâm Viên, KĐT Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Rau ăn củ

CỦ CẢI HÀ NỘI CAO SẢN  (VA.31) 100 gram
CỦ CẢI TUYỂN CAO SẢN 20G (VA.13)
CỦ CẢI ĐỎ LAI F1 (VA.2014) 10gr
CỦ DỀN ĐỎ F1 (VA.23) 10gram
SU HÀO PHÁP TÍM (VA.159) 2GR
SU HÀO OP-JAPONICA (VA.174) 5gr
SU HÀO OP-JAPONIA (VA.174) 10GR
CÀ RỐT KURODA CAO SẢN (VA.66) 10gr