CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Rau gia vị

XÀ LÁCH ĐĂM CAO SẢN (VA.80) 2gr
XÀ LÁCH ĐĂM CAO SẢN (VA.80) 10GR
XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN (VA.099) 2gr
XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN (VA.099) 5GR
XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN (VA.099) 10GR
XÀ LÁCH TÍM (VA.139) 2gr
XÀ LÁCH TÍM (VA.139) 5GR
XÀ LÁCH DÚM VÀNG (VA.154) 10GR
XÀ LÁCH DÚM VÀNG (VA.154) 20GR
XÀ LÁCH MỸ MENETTO (VA.81) 5gr
MÙI TÍA CAO SẢN (VA.113) 20gr
MÙI TÍA CAO SẢN (VA.113) 50GR
CẦN TÂY CAO SẢN (VA.78) 5gr
CẦN TÂY CAO SẢN (VA.78) 10GR
THÌ LÀ 4 MÙA CÁO SẢN (VA.79) 20gr
THÌ LÀ BỐN MÙA CAO SẢN (VA.79) 50GR
KINH GIỚI CAO SẢN (VA.118) 5gr
TÍA TÔ CAO SẢN (VA.200) 5gr
HÚNG QUẾ CAO SẢN (VA.117) 10gr
MÙI TÀU CAO SẢN (VA.119) 10gr
HÀNH HƯƠNG CAO SẢN (VA 307) 5GR
HÀNH HƯƠNG CAO SẢN (VA.307) 10GR