• Tiến sĩ Hoàng Đăng Dũng

  Tiến sĩ Hoàng Đăng Dũng

    19/11/2016

  Chuyên ngành chọn giống cây trồng trường Đại học Nông Nghiệp.Số điện thoại: 0905 367 552

 • Thạc sỹ Nguyễn Thế Thập

  Thạc sỹ Nguyễn Thế Thập

    01/11/2016

  Thạc sỹ Nguyễn Thế Thập Chuyên ngành Khoa Học Cây trồng ĐHNN Hà Nội. SĐT : 0932342257

 • QUY TRÌNH TRỒNG ỚT NGỌT F1( ỚT CHUÔNG)

  QUY TRÌNH TRỒNG ỚT NGỌT F1( ỚT CHUÔNG)

    11/03/2017

  Ớt ngọt là loại thực phẩm có mặt ở nước ta từ lâu, song mãi đến những năm gần đây, cùng với sự đi lên của đời sống xã hội, ớt ngọt ngày càng xuất hiện nhiều trong bữa ăn của dân ta.