CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á

Địa chỉ: số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Mail :vietaseed@gmail.com - Web: www.Vietaseeds.com.vn

Điện thoại: 04.3876 0284 Di động: 0988286997. 0904565955

Tài khoản ngân hàng :

Chủ tài khoản : Nguyễn Huy Đông

Số Tài Khoản : 3120215011463

Ngân Hàng : Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, Chi nhánh Gia Lâm - TP Hà Nội.

option->map_title !=''){ $map_title = '
'.$this->option->map_title.'
'; } if($this->option->map_adrdress !=''){ $map_adrdress = '
Địa chỉ: '.$this->option->map_adrdress.'
'; } if($this->option->map_phone !=''){ $map_phone = '
Điện thoại: '.$this->option->map_phone.'
'; } $hien_map = "'".$map_title.''.$map_adrdress.''.$map_phone."'"; ?>