CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Rau ăn lá

LƠ XANH BABY LAI F1 2gr
BẮP CẢI F1 KA-CROSS (VA.SAKATA 789) 10GR
BẮP CẢI F1 CHỊU NHIỆT SAKADA VA70 10G
BẮP CẢI F1 NEW CROSS VA81 (DẠNG NS-X) 10g
BẮP CẢI NGỌT F1 THÙY PHONG VA80 10G
HẠT GIỐNG CẢI THẢO LAI F1 VA.304 10G
CẢI THẢO LAI F1 1G (VA.304)
HẠT GIỐNG CẢI THẢO LAI F1 VA.301 10G
CẢI THẢO LAI F1 1G (VA.301)
HẠT GIỐNG CẢI CẦU VỒNG (VA.333) 5gr
CẢI BÓ XÔI F1 (VA.DASH) 20gr
CẢI BÓ XÔI CHỊU NHIỆT VA33 20G
CẢI RỔ ĂN BÔNG (VA.30) 20gram
CẢI LÀN HOA TRẮNG F1 (VA.31) 20gr
CẢI LÀN HOA VÀNG F1 (VA.32) 20gr
CẢI THÌA F1 20G (VA.20)
CẢI MƠ HOÀNG MAI CAO SẢN (VA.12) 20gr
CẢI MƠ HOÀNG MAI CAO SẢN (VA.12) 50GR
CẢI CANH LÁ VÀNG CAO SẢN (VA.54) 20gr
CẢI CANH LÁ VÀNG CAO SẢN (VA.54) 50GR
CẢI CANH HỒNG KÔNG LAI F1 20G
CẢI BẸ XANH MỠ CAO SẢN (VA.22) 20gr
CẢI BẸ XANH MỠ CAO SẢN (VA.22) 50GR
CẢI BẸ MÀO GÀ CAO SẢN (VA.999) 20gr
CẢI BẸ MÀO GÀ CAO SẢN (VA.999) 50GR
CẢI NGỌT CỌNG XANH 20G (VA.67)
CẢI NGỌT CỌNG XANH 50G (VA.67)
CẢI NGỌT F1 NHẬT BẢN SAMURA VA68 10G
CẢI NGỌT TUYỂN CAO SẢN (VA.67) 20gr
CẢI NGỌT TUYỂN CAO SẢN (VA.67) 50GR
CẢI NGỌT TUYỂN CAO SẢN (VA.67) 100GR
CẢI XANH LÁ TO 20G (VA.21)