CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: BT 48A Lâm Viên, KĐT Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Rau ăn lá

Súp lơ trắng lai F1 Thanh Hoa (VA.84) 2500 hạt

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: j

Filename: products/view_grid.php

Line Number: 109

HẠT GIỐNG MĂNG TÂY (VA.01) 50 hạt
BẮP CẢI F1 CHỊU NHIỆT SAKADA VA70 10GR
BẮP CẢI F1 CHỊU NHIỆT SAKADA VA70 1GR
BẮP CẢI CHỊU NHIỆT F1. SAKAN(VA.287) 10G
BẮP CẢI CHỊU NHIỆT F1. SAKAN(VA.287) 1g
BẮP CẢI F1 KA - CROSS 2gr
BẮP CẢI F1 KA-CROSS (VA.SAKATA 789) 10GR
BẮP CẢI F1 KA-CROSS (VA.SAKATA 789) 2GR
BẮP CẢI F1 NEW CROSS VA81 (DẠNG NS-X) 10g
BẮP CẢI F1 NEW CROSS VA81 (DẠNG NS-X) 1g
BẮP CẢI NGỌT F1 THÙY PHONG VA80 10G
Hạt giống Bắp Cải F1 Thúy Phong (VA.90) - 10gram
BẮP CẢI TÍM Ý - ROSE (VA.198) 2gr
HẠT GIỐNG BẮP CẢI TÍ HON LAI F1 1gr
CẢI THẢO LAI F1 (VA.304) 10Gr
CẢI THẢO LAI F1 (VA.304) 1gr
CẢI THẢO LAI F1 (VA.301) chịu nhiệt 10Gr
CẢI THẢO LAI F1 (VA.301) chịu nhiệt 1Gr
CẢI BÓ XÔI F1 (VA.DASH) 20gr
CẢI BÓ XÔI CHỊU NHIỆT (VA.33) 20Gr
CẢI CÚC NẾP CAO SẢN (VA.44) 20GR
CẢI CÚC NẾP CAO SẢN (VA.44) 50GR
CẢI CÚC TẺ CAO SẢN  (VA.44) 20gr
CẢI CÚC TẺ CAO SẢN  (VA.44) 50gr
CẢI THÌA XANH F1 VA.65  50 gam
CẢI THÌA F1 (VA.20) 20gr
CẢI THÌA F1 (VA.20) 10gr
CẢI THÌA F1 (VA.20) 50gr
CẢI CHÍT LÙN THANH GIANG (VA20) 20Gr
CÀI CHÍT LÙN THANH GIANG (VA20) 50Gr
Cải thìa cao sản (VA.20) – 20gr