CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Rau ăn lá

SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 PHÚ QUÝ 1G (VA.79)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 PHÚ QUÝ 2.500 hạt (VA.79)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 BẠCH TUYẾT 2.500 hạt (VA.78)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 BẠCH TUYẾT 1G (VA.78)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 GIA LỘC 1G (VA.77)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 GIA LỘC 2.500 hạt (VA.77)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 KIỀU TUYẾT 1G (VA.76)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 KIỀU TUYẾT 2.500 hạt (VA.76)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 HOA TUYẾT 1G (VA.83)
SÚP LƠ TRẮNG LAI F1 HOA TUYẾT 3.500 hạt (VA.83)
SÚP LƠ XANH F1 INVENGER 1G (VA.81)
SÚP LƠ XANH F1 INVENGER 3.300 hạt (VA.81)
SÚP LƠ XANH F1  INNOVA VA80 1G
SÚP LƠ XANH F1  INNOVA VA80 2.500 hạt
SÚP LƠ XANH F1 (VA.MARATHONE) 1gr
SÚP LƠ XANH F1 (VA.MARAOTHONE) 2.500 hạt
LƠ XANH BABY LAI F1 2gr
BẮP CẢI F1 KA-CROSS (VA.SAKATA 789) 10GR
BẮP CẢI F1 KA - CROSS 2gr
BẮP CẢI F1 CHỊU NHIỆT SAKADA VA70 10G
BẮP CẢI F1 NEW CROSS VA81 (DẠNG NS-X) 10g
BẮP CẢI NGỌT F1 THÙY PHONG VA80 10G
HẠT GIỐNG BẮP CẢI TÝ HON LAI F1 1gr
BẮP CẢI TÍM Ý - ROSE (VA.198) 2gr
HẠT GIỐNG CẢI THẢO LAI F1 VA.304 10G
CẢI THẢO LAI F1 1G (VA.304)
HẠT GIỐNG CẢI THẢO LAI F1 VA.301 10G
CẢI THẢO LAI F1 1G (VA.301)
HẠT GIỐNG CẢI CẦU VỒNG (VA.333) 5gr
CẢI BÓ XÔI F1 (VA.DASH) 20gr
CẢI BÓ XÔI CHỊU NHIỆT VA33 20G
CẢI RỔ ĂN BÔNG (VA.30) 20gram
Hạt giống hoa
Hạt giống cây ăn quả
Hoa lan tết