CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Hạt giống rau

MƯỚP HƯƠNG (NVA.036) 2gr
MƯỚP HƯƠNG F1 (VA.036) 5GR
KHỔ QUA RỪNG F1 2G (VA.NO - 1)
KHỔ QUA RỪNG F1 10G (VA.NO - 1)
KHỔ QUA F1 2G (VA.254)
KHỔ QUA F1 10G (VA.254)
HẠT GIỐNG LẶC LÈ OP (VA.04) 5gr
HẠT GIỐNG LẶC LÈ F1 (VA.03) 5gr
CÀ TÍM F1 TOMAWAK NO.1 (VA.117) 2gr
CÀ TÍM F1 TOMAWAK NO.1 (VA.117) 5GR
CÀ TÍM LAI F1 (VA.78) 2gr
CÀ TÍM LAI F1 (VA.78) 5GR
CÀ BÁT TÍM LAI F1 (VA.04) 1gr
CÀ BÁT TÍM LAI F1 (VA.04) 2GR
CÀ BÁT TÍM LAI F1 (VA.04) 5GR
CÀ BÁT TRẮNG (VA.81) 2gr
CÀ BÁT TRẮNG (VA.81) 5GR
CÀ BÁT XANH LAI F1 (VA.121) 2gr
CÀ BÁT XANH LAI F1 (VA.121) 5GR
CÀ PHÁO XANH CAO SẢN (VA.77) 10GR
CÀ PHÁO TRẮNG F1 (VA.77) 5gr
ỚT NGỌT ĐỎ F1 (VA.63) 0,5GR
ỚT HIỂM LAI F1 SUPERMAN 5G (VA.18)
ỚT HIỂM LAI F1 HOT GIRL 5G (VA.19)
HẠT GIỐNG ỚT CHỈ ĐỊA 0.5G (VA.007)
HẠT GIỐNG ỚT CHỈ ĐỊA 5G (VA.007)
ỚT HÀN QUỐC F1 (VA.185) 0.5gr
ỚT HÀN QUỐC F1 (VA.185) 5GR
ỚT CHỈ THIÊN F1 (VA.242) 0.5gr
ỚT CHỈ THIÊN (VA.242) 5GR
ĐẬU BẮP ĐỎ 10G (VA.78)
ĐẬU BẮP XANH ẤN ĐỘ (VA.79) 20gr
Hạt giống hoa
Hạt giống cây ăn quả
Hoa lan tết