CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: BT 48A Lâm Viên, KĐT Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Hạt giống rau

RAU ĐAY ĐỎ (VA.53) 50GR
RAU ĐAY CAO SẢN (VA.708) 20gr
RAU ĐAY CAO SẢN (VA.708) 50GR
RAU MUỐNG CAO SẢN (VA.186) 100gr
RAU MUỐNG CAO SẢN (VA.186) 50GR
HẠT GIỐNG CẢI CẦU VỒNG (VA.333) 5gr
XÀ LÁCH MỸ MENETTO (VA.81) 5gr
XÀ LÁCH ĐĂM CAO SẢN (VA.80) 2gr
XÀ LÁCH ĐĂM CAO SẢN (VA.80) 10GR
XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN (VA.099) 2gr
XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN (VA.099) 5GR
XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN (VA.099) 10GR
XÀ LÁCH DÚM VÀNG (VA.154) 10GR
XÀ LÁCH DÚM VÀNG (VA.154) 20GR
XÀ LÁCH TÍM (VA.139) 2gr
XÀ LÁCH TÍM (VA.139) 5GR
RAU DIẾP THƠM (VA.285) 5gr
CẦN TÂY CAO SẢN (VA.78) 5gr
CẦN TÂY CAO SẢN (VA.78) 10GR
MÙI TÍA CAO SẢN (VA.113) 20gr
MÙI TÍA CAO SẢN (VA.113) 50GR
THÌ LÀ 4 MÙA CÁO SẢN (VA.79) 20gr
THÌ LÀ BỐN MÙA CAO SẢN (VA.79) 50GR
MÙI TÀU CAO SẢN (VA.119) 10gr
HÀNH HƯƠNG CAO SẢN (VA 307) 5GR
HÀNH HƯƠNG CAO SẢN (VA.307) 10GR
HÚNG QUẾ CAO SẢN (VA.117) 10gr
TÍA TÔ CAO SẢN (VA.200) 5gr
KINH GIỚI CAO SẢN (VA.118) 5gr
RAU MẦM CỦ CẢI TRẮNG (VA.4) 50gr
RAU MẦM CẢI XANH ĐÀ LẠT (VA.4) 50gr
RAU MẦM RAU MUỐNG THÁI LAN (VA.6) 100gr