CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Rau ăn quả

CÀ CHUA VÔ HẠN F1 (VA.125) 0.5gr
CÀ CHUA VÔ HẠN F1 (VA.125) 5GR
CÀ CHUA F1 SAMOVI (VA.72) 0.5gr
CÀ CHUA F1 SAMOVI 5G (VA.72)
CÀ CHUA F1 MONACO (VA.11) 0.5gr
CÀ CHUA F1 MONACO (VA.11) 5GR
CÀ CHUA CHERRY ĐỎ F1 (VA.71) 50 hạt
CÀ CHUA CHERRY VÀNG F1 (VA.72) 50 hạt
DƯA HẤU HMN F1 (VA.22) 5GR
DƯA HẤU HMN F1 (VA.22) 20GR
DƯA HẤU LAI F1 HOÀNG CHÂU VA555
DƯA LƯỚI LAI F1 THANH PHONG VA71
DƯA LƯỚI LAI F1 ĐÔNG PHONG VA72
DƯA KIM CÔ NƯƠNG LAI F1 VA70
DƯA LÊ SIÊU NGỌT F1 (VA.68) 5G
DƯA LÊ F1 SIÊU NGỌT NGÂN HUY (VA69) 5G
DƯA LEO LAI F1 XUÂN YÊN (VA68) 10G
DƯA LEO LAI F1 XUÂN YÊN (VA68) 1G
DƯA LEO NHẬT F1 (VA.66) 2GR
DƯA LEO NHẬT F1 (VA.66) 10GR
DƯA LEO F1 NAPOLI (VA.07) 2G
DƯA LEO F1 NAPOLI (VA.07) 10G
DƯA LEO SIÊU TRÁI F1 (VA.848) 2G
DƯA LEO SIÊU TRÁI F1 (VA.848) 10G
DƯA LEO XANH F1 (VA.103) 2G
DƯA LEO XANH F1 (VA.103) 400 HẠT
DƯA LEO XANH F1 VA108 (CHỊU NHIỆT) 400 HẠT
DƯA LEO XANH F1 (VA.765) 10G
DƯA LEO XANH F1 (VA.765) 2G
DƯA LEO XANH F1 NEW VA.765 2G
DƯA LEO XANH F1 NEW VA.765 10G
DƯA NẾP LAI F1 VA67 2G
Hạt giống hoa
Hạt giống cây ăn quả
Hoa lan tết