CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: Số 227 Ngô Xuân Quảng - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Rau ăn quả

DƯA NẾP LAI F1 VA67 10G
DƯA BỞ CAO SẢN OP  (VA.69) 10gr
DƯA BỞ THƠM OP (VA.70) 10 gram
ĐU ĐỦ RUỘT ĐỎ F1 ĐÀI LOAN (VA.505) 20 hạt
ĐU ĐỦ RUỘT ĐỎ ĐÀI LOAN (VA.505) 5GR
BÍ ĐỎ HẠT ĐẬU TRÁI DÀI F1 10G (VA.99)
BÍ HẠT ĐẬU F1 (VA.898) 10gr
BÍ HẠT ĐẬU F1 (VA.888) 10 hạt
BÍ HẠT ĐẬU F1 (VA.888) 10GR
BÍ F1 FUTURE (VA.999) 10 hạt
BÍ F1 FUTURE (VA.999) 5GR
BÍ F1 FUTURE (VA.999) 10GR
BÍ NGÔ MẬT F1 FUJI (VA.880) 10gr
BÍ NGÔ MẬT CAO SẢN (VA.999) 10gr
BÍ NGỒI VÀNG F1 VA16 10H
BÍ NGỒI VÀNG F1 VA16 10G
BÍ NGỒI XANH F1 VA17 10H
BÍ NGỒI XANH F1 VA17 10G
BÍ XANH CAO SẢN (VA.224) 2gr
BÍ XANH CAO SẢN (VA.224) 5GR
BÍ XANH CAO SẢN (VA.224) 10GR
BÍ SẶT (VA.25) 2GR
BÍ SẶT CAO SẢN (VA.205) 5GR
BÍ SẶT CAO SẢN (VA.205) 10GR
BẦU SAO TRÁI DÀI F1 (VA.218) 10 hạt
BẦU SAO TRÁI DÀI F1 (VA.218) 5GR
BẦU SAO F1 (VA.217) 10 hạt
BẦU SAO F1 (VA.217) 5GR
BẦU LAI F1 (VA.72) 10 hạt
BẦU LAI F1 (VA.72) 5GR
BẦU HỒ LÔ CAO SẢN (VA.88) 20 hạt
MƯỚP HƯƠNG LAI F1 THÁI LAN 2G (VA.259)
Hạt giống hoa
Hạt giống cây ăn quả
Hoa lan tết